Lige for tiden er der øget fokus på radon i danske hjem. I det følgende kan du læse mere om hvorfor.

Hvor findes radon?

Den radioaktive og giftige gas radon findes overalt i den danske undergrund, og i varierende mængder i de fleste danske boliger. Radon opstår, når det radioaktive stof radium, som er naturligt forekommende i grundfjeldet, henfalder og frigiver den kræft fremkaldende gas.

Radon findes tillige i mindre mængder i diverse byggematerialer som for eksempel beton eller tegl. Strålingen fra disse kilder er dog ikke signifikant, og er sjældent af betydning, når man kigger på den samlede mængde radon i en bolig.

Hvordan kommer radon ind i min bolig?

Radon kommer ind i boligen gennem revner i fundamentet og i kælderens gulv. Temperatur forskelle er skyld i at, radon’en suges ind i boligen, hvor den med tiden hober sig op – og så er det, at mængderne bliver sundheds skadelige. Bor du i et hus uden kælder – det vil sige, et hus med fundamentet direkte på jorden – vil forekomsten af radon i dine stuer og værelser typisk være højere, fordi radon vil kunne trænge direkte ind i beboelses delen på dit hus.

Hvorfor er radon skadeligt?

Sundhedsstyrelsen i Danmark har bekendtgjort, at undersøgelser påpeger en øget tendens til lungekræft hos mennesker, som ikke ryger, når disse har boet i et radon inficeret hus. Radon gas nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som går i forbindelse med partikler i dit hjem – for eksempel støv. Når du så indånder støvet, kommer disse radioaktive stoffer ned i dine lunger, hvor de kan sidde og afgive den kræft fremkaldende radioaktive stråling.

Radon er samtidig under mistanke for at være medvirkende årsag til leukæmi hos spædbørn, hvilket er endnu en god grund til at være opmærksom på radon værdierne i dit hjem.

Du kan læse mere om radon, radon måling og radon sikring på radonhuset.dk