advertorial

Et velfungerende kloaksystem er en del af vores velfærd og alligevel tænker mange ikke over at vores system ikke er mere end 150 år gammel og før blev vores affald kørt ud af byerne ved hjælp af hestevogne. Det blev sagt at det var en god ide at være på god fod med førerne af hestevogne, for ellers kunne de godt komme til at tabe noget på vejen.

Da vores kloaksystem kun er 150 år gammel, er det ikke alle der er tilkoblet. Tyndt befolkede områder, sommerhuse og kolonihaver mangler stadig. Her har mange i stedet en samletank, som de så i stedet får tømt, når den er ny. Du kan læse mere om kloakarbejde i Skive.

Vedligeholdelse af kloakken

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre at kloakken fungerer og er der problemer, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Du må ikke selv ordne din kloak, du må kun rense i og omkring den. Din kloakmester vil foretage en TV-inspektion af din kloak og finder han at der f.eks. er et hul eller den er stoppet, vil kan kontakte dig så i kan aftale at han få det lavet. Det gør han ved at lukke hullet. Det er vigtigt at det sker, for ellers kan du risikere at få rotter. Er din kloak stoppet spuler han den så der igen er plads. 

Når din kloakmester er i gang, kan du overveje om du ikke skal have sat et filter på den del af kloakken, der fører op til din bolig. Ved at have et filter på sikrer du dig at du ikke får besøg af rotter i din bolig. Rotter udgører en sundhedsrisiko da de kan overfører smitte fra andre dyr til mennesker. Samtidig har de en grim vane med at grave i ledninger, hvilke udgør en brandfare.